Click image for larger version  Name:	EUAtalanta0.jpg Views:	1 Size:	163.0 KB ID:	120703
Merirosvot kidnappasivat laivamiehistöjä viime vuonna enemmän kuin koskaan viimeiseen kymmeneen vuoteen. Kidnappaukset kolminkertaistuivat vuodessa. Tästä huolimatta maailman meret olivat vuonna 2016 turvallisimmillaan miltei kahteenkymmeneen vuoteen!


MUSTA MERI


Euroopan unionin neuvosto jatkoi viime vuoden vaihteessa katkolla ollutta merirosvontorjuntaoperaatio Atalantaa marraskuun 28. päivä vielä kahdella vuodella. Operaation nykyinen päättymisajankohta on siis tämän tiedon mukaan joulukuussa 2018. Edellisen kerran Ministerineuvosto jatkoi operaatiota marraskuun 21. päivä 2014 nykyisen kaltaiselle kaksivuotiskaudelle. Operaatio Atalanta asetettiin neuvoston päätöksellä vuonna 2008, ja sen mandaatti käsittää maailman ruokaohjelman WFP:n kuljetusten suojaamisen, merirosvouden torjunnan, kalastuksen valvonnan Somalian rannikolla, sekä muiden EU:n toimintojen ja kansainvälisten organisaatioiden toiminnan tukemisen operaatioalueella. Vuonna 2018 Atalanta täyttääkin siis täydet kymmenen vuotta.

Suomi päätti osallistumisensa operaatioon vuoden 2016 lopussa. Puolustusvoimien antamien tietojen mukaan suomalaisia on ollut operaatiossa sen alkamisesta lähtien yhteensä 189 henkilöä. Vuonna 2011 operaatiossa palveli suomalaista määrällisesti eniten, sillä miinalaiva Pohjanmaa osallistui tuolloin ruokakuljetusten suojaamiseen merialueella. Pohjanmaan keikan lisäksi operaatiossa on palvellut Suomesta alussuojausosasto vuonna 2013, sekä esikuntaupseereja aluksilla ja operaatioesikunnassa Lontoossa aina vuoden vaihteeseen asti. Alussuojausosasto eli AVPD (akronyymi sanoista Autonomous Vessel Protection Detachment) on ollut julkisuudessa huomattavasti vähemmän kuin miinalaiva Pohjanmaa. Osasto toimi YK:n apua Somaliaan toimittaneella MV Caroline Scan -aluksella. AVPD:n vahvuus oli 14 henkilöä kahdessa rotaatiossa. Puolustusvoimien mukaan puolet näistä oli julkisesti haettuja reserviläisiä. Osasto turvasi operaatioaikana 24 tonnin ruokakuljetukset 12 000 meripeninkulman matkalla ja saattoi 13 000 kuutiota muunlaista humanitaarista apua Somaliaan. Aluksen suojaamisen lisäksi osaston toimenkuvaan kuului tiedustelutehtäviä; joukko arvioi satamien turvallisuustilannetta raportoiden näitä tietoja esikuntaan. Suomen osallistuminen operaatio Atalantaan loppui kuitenkin viime vuoden lopulla kokonaan. Merivoimat osallistuu edelleen operaatio Sophiaan, jossa toimi vuonna 2016 yhdeksän kuukauden ajan suomalainen alustarkastusosasto. Tehtävä ei kuitenkaan liity merirosvouteen, vaan Välimeren siirtolaiskriisiin.

Operaatio Atalantaa voidaan pitää menestyksenä; operaatiotiedotteen mukaan esimerkiksi Maailman ruokaohjelman kuljetusten suojaaminen Somaliaan on onnistunut täydellisesti. Operaatio Atalantan omien tilastojen valossa ei vuonna 2016 tapahtunut ainuttakaan hyökkäystä, eikä edes yhtään epäilyttävää lähestymistä. Vuodelle 2015 kirjattiin yksi epäilyttävä lähestyminen, joka ei kuitenkaan eskaloitunut hyökkäykseksi. Vuotta aiemmin tällaisia merkittiin viisi ja hyökkäyksiä aluksia vastaan kirjattiin ylös puolestaan kaksi. Operaatio Intian valtamerellä onkin tuottanut paljon kokemusta ja asiantuntemusta merirosvouden torjunnasta, jota voidaan hyödyntää myös muualla. Esimerkiksi vuonna 2011 julkaistua ja Kontrollissakin esiteltyä Best Management Practises 4 -ohjetta merirosvouden torjunnan parhaista käytänteistä ei ole enää sittemmin tarvinnut päivittää. Toisaalta lopullisen voiton saaminen Intian valtameren merirosvoudesta ei kuitenkaan liene vielä kaukoputken linssissä. Voitaneekin olla varmoja, ettei merirosvouden torjuntaa Adeninlahdella lopeteta tykkänään vuoteen 2018. Alue on liian tärkeä kansainväliselle meriliikenteelle. Koska merirosvous tukeutuu joka tapauksessa mantereeseen, Afrikan sarven pitää vakautua paljon nykyistä enemmän - vaikka kehitys onkin positiivinen.
Click image for larger version  Name:	IMBstats16.jpg Views:	1 Size:	120.4 KB ID:	120704


Operaatio Atalantan lisäksi huomionarvoisia tilastoja merirosvoamisesta pitävät YK:n merenkulkujärjestö IMO sekä Kansainvälinen kauppakamari ICC. Toisistaan riippumattomien organisaatioiden tilastot ovat keskenään hieman ristiriitaisia. Esimerkiksi ICC:n alainen IMB raportoi Atalantan tilastosta poiketen operaation toiminta-alueelle kaksi merirosvoamisen tai sen yrittämisen tunnusmerkistön täyttävää välikohtausta viime vuodelle. Jopa yksityiskohdiltaan eriävien tilastojen valossa voidaan kuitenkin olla yhtä mieltä siitä, että toimet merirosvouden torjunnassa ovat tuottaneet vuosien kuluessa merkittäviä tuloksia ympäri maailman. IMB:n vuosittain julkaiseman tilaston mukaan vuonna 2016 maailman meriltä raportointiin 191 merirosvoukseen liittyvää välikohtausta. Tästä huolimatta järjestö kertoo maailman merien olleen rauhallisimmillaan sitten vuoden 1998. Vuonna 2015 IMB:lle raportoitiin vielä 246 tapauksesta.

Kasvavaa rikollista toimintaa sen sijaan oli laivamiehistöjen kidnappaaminen. Viime vuonna laivojen miehistöjä kaapattiin enemmän kuin kertaakaan viimeisen kymmenen vuoden aikana ja kasvu vuoteen 2015 verrattuna oli hälyttävästi kolminkertainen. Merirosvouden painopiste maailman merillä on Intian valtameren rauhoittuessa siirtynyt Itä-Afrikasta Länsi-Afrikkaan Guineanlahdelle, sekä Kaakkois-Aasiaan Indonesiaan ja Filippiineille. Näillä alueilla viidessätoista eri hyökkäyksessä otettiin panttivangiksi yhteensä 62 ihmistä. IMB:n vuotuinen merirosvousraportti luettelee viisi merkittävintä merirosvouden painopistealuetta. Nämä ovat määrällisesti vaarallisimmasta alkaen Indonesia, Nigeria, Intia, Peru ja Filippiinit. Samoin kuin Afrikan sarven merirosvot ovat saaneet tukea Al Qaidan Itä-Afrikan jaokselta Al-Shabaabilta, Kaakkois-Aasiaa riivaavat merirosvot ovat tiiviisti kimpassa ISIS-affiliaatin Abu Sayyafin kanssa. Tästä voidaankin vetää se johtopäätös, että merirosvouden torjunta ei ole pelkästään ulapalla tapahtuvaa suojaamista ja partiointia, vaan alueellista kokonaisvakauttamista ja yhteiskunnan rakentamista kiinteänä osanaan terrorismintorjunta.
Teksti
Antti Sirkkala
Kuvat
EUNAVFOR Atalanta
ICC / IMB