Click image for larger version  Name:	image_669.jpg Views:	1 Size:	77.3 KB ID:	120720

PUOLET SOTILAALLISEN YHTEISTYÖN TAKANA


Noin puolet suomalaisista kannattaa sotilaallista liittoutumista tai sotilaallista yhteistyötä jonkin toisen osapuolen kanssa, käy ilmi Reserviläisliiton teettämästä ja tiistaina 21. helmikuuta kuluvaa vuotta julkaisemasta tutkimuksesta. Liiton TSN Kantarilla teettämän tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin noin tuhannella puhelinhaastattelulla. Tulosten perusteella kolmekymmentäyhdeksän prosenttia vastaajista pitäisi edelleen tulevaisuudessa sotilaallista liittoutumattomuutta parhaana tapana järjestää maanpuolustus. Tämä häviää noin viidellekymmenelle prosentille tutkimuksen muita vastauksia, jotka kannattivat sotilaallista yhteistyötä tai liittoutumista. Tutkimus oli toteutettu siten, että vastaaja saattoi valita annetuista vaihtoehdoista mielestään vain parhaan vaihtoehdon. Näin yhteistyön ja liittoutumisen kannalla olleet viisikymmentä prosenttia vastauksista jakautuivat neljän vaihtoehdon kesken, kun taas yhteistyötä ja liittoutumista kategorisesti vastustaville oli tarjolla valittavaksi vain yksi vaihtoehto.

Sotilaallista yhteistyötä tai liittoutumista kannattanut joukko vastauksia jakautui siten, että kaksikymmentäkuusi prosenttia vastaajista kannatti sotilaallisen yhteistyön tiivistämistä Euroopan unionin suuntaan, yksitoista prosenttia kannatti pyrkimistä sotilasliitto NATO:n jäseneksi, kaksitoista prosenttia toivoi sotilaallista liittoutumista Ruotsin kanssa ja yksi prosentti puolestaan halusi solmia puolustusliiton Venäjän kanssa. Reserviläisliiton jäsenistön piirissä teetetyssä erillisessä tutkimuksessa NATO puolestaan oli suosituin annetuista vaihtoehdoista. Sotilasliittoon hakeutumista kannatti kaksikymmentäyhdeksän prosenttia vastanneista Reserviläisliiton jäsenistä. Reserviläisliitto julkaisi tutkimuksen tulokset tiistaina sivuillaan niin, että otsikoinnista saattoi saada mielikuvan suomalaisten absoluuttisen enemmistön olevan sotilaallisesta yhteistyöstä eristäytymisen puolella. Liiton julkaisema tutkimusdata kuitenkin osoittaa kiistatta, että noin puolet vastaajista nimenomaan kannattaa liittoutumista tai sotilaallista yhteistyötä. Kymmenen prosenttia vastanneista ei sanonut kantaansa, eikä yhdelle prosentille vastaajista kelvannut mikään tarjolla olleista vaihtoehdoista.

Lisätietoja tutkimuksesta sekä tutkimusaineistosta liiton sivuilla Reservilaisliitto.fiTeksti
Antti Sirkkala

Kuva
Kansi; "Miten Suomen tulisi jatkossa järjestää puolustuksensa?" (Reserviläisliitto)